devopsdays Kyiv

May 15 - 16, 2020

Kyiv
52, Antonovycha str, Kyiv, Ukraine
Devopsdays is coming to Kyiv!

Other Kyiv Events
2018   2019   

Dates
Friday, May 15, 2020 - Saturday, May 16, 2020