devopsdays Tel Aviv

-

Smolarz Auditorium, Tel Aviv University
Dr George Wise St 24, Tel Aviv-Yafo
Devopsdays is coming to Tel Aviv!

Other Tel Aviv Events
2013   2014   2016   2019   2018   2017   2015   2022   Dates
Wednesday, Nov 24, 2021 - Thursday, Nov 25, 2021