devopsdays Tel Aviv

-

Smolarz Auditorium, Tel Aviv University
Dr George Wise St 24, Tel Aviv-Yafo
Devopsdays is coming to Tel Aviv!

Other Tel Aviv Events
2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2022   2024   Dates
Wednesday, Nov 24, 2021 - Thursday, Nov 25, 2021