devopsdays Tel Aviv

-

Smolarz Auditorium, Tel Aviv University
Dr George Wise St 24, Tel Aviv-Yafo
Devopsdays is coming to Tel Aviv!

Other Tel Aviv Events
2014   2017   2016   2015   2013   2019   2018   Dates
Wednesday, Nov 24, 2021 - Thursday, Nov 25, 2021