devopsdays Oslo - Contact

If you’d like to contact us by email: [email protected]

Our local team

Anton Babenko

Organizer

Anton Babenko

 

Lars Tobias Skjong-Børsting

Organizer

Lars Tobias Skjong-Børsting

 

Lande Castberg

Organizer

Lande Castberg

Anders Bruvik

Organizer

Anders Bruvik
Safespring

 

Tor Magnus Castberg

Organizer

Tor Magnus Castberg

 

Alex Albu

Organizer

Alex Albu

Viktorija Almazova

Organizer

Viktorija Almazova

 

Mike Long

Organizer

Mike Long

 

Jan Ivar Beddari

Organizer

Jan Ivar Beddari

 

Torstein Gjengedal

Organizer

Torstein Gjengedal

 

The core devopsdays organizer group

The global core organizers support local teams.