devopsdays Kyiv

-

Kyiv
52, Antonovycha str, Kyiv, Ukraine
Devopsdays is coming to Kyiv!

Other Kyiv Events
2020   2018   2021   

Dates
Friday, May 17, 2019 - Saturday, May 18, 2019